Aria koncept

Aria koncept

TIMSKI RAD

 • TIMOVI koje okuplja ARIA do sada su, u periodu od 9 godina, organizovali ili učestvovali u realizaciji preko 70 različitih KONFERENCIJSKIH MANIFESTACIJA u oblasti ZDRAVSTVA.
 • Međunarodni i nacionalni kongresi i seminari
 • Stručni simpozijumi
 • Stručni simpozijumi sa hirurgijom uživo – AUDIO-VIDEO linkovi
 • Predavanja po pozivu stranih i domaćih predavača
 • Radionice – WORKSHOP – sa hirurgijom uživo ili radom sa eksperimentalnim životinjama
 • Teorijski i praktični kursevi sa radom na trenažeru
 • Kompanijske prezentacije
 • Organizacija i vođenje strukovnih Udruženja
 • Produkcija i realizacija promotivnih prezentacija, spotova i filmova

KOMUNIKACIJA

Smatrali smo da EFIKASNA KOMUNIKACIONA MREŽA svih zainteresovanih predstavalja ključan potencijal za kvalitetno i trajno sprovođenje ovakvih stručno-edukacionih aktivnosti. Zato smo u saradnji sa liderima struke razvili sledeće modele.

 • Komunikacija sa bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama
 • Komunikacija sa lekarima i ostalim medicinskim osobljem
 • Komunikacija sa upravljačkim timovima zdravstvenih ustanova
 • Komunikacija sa međunarodnim strukovnim udruženjima uz povezivanje sa domaćom stručnom javnošću
 • Komunikacija sa međunarodnim akademskim i trening centrima uz povezivanje sa domaćom stručnom javnošću
 • Komunikacija sa kompanijama medicinske i farmaceutske industrije
 • Komunikacija sa medijima

INFRASTRUKTURA I LOGISTIKA

Od početka smo verovali da su INFRASTRUKTURA i LOGISTIKA neupadljivi a izuzetno važni elementi uspeha svakog projekta.

 • Članovi našeg tima danas su direktori kancelarije, asistenti za komunikaciju, specijalisti za dizajn i štampu, kompjuterske medije, audio-vizuelne komunikacije, fotografiju, TV i filmsku produkciju
 • Trajnu i kvalitetnu saradnju ostvarujemo i sa istaknutim umetnicima i umetničkim udruženjima, turističkim agencijama i kvalitetnim organizacijama u oblasti ugostiteljstva i hotelijerstva.
About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs