Tipske aktivnosti

Tipske aktivnosti

pdf PDF 214.92 Kb

Tipske aktivnosti koje realizujemo u okviru organizacije i koordinacije projekta, u dogovoru sa stručnim organizatorom i u skladu sa potrebama konkretnog događaja, koristeći usluge široke mreže naših poslovnih partnera su

PREDKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI

 • Osmišljavanje strategije
 • Formiranje budžeta i realizacija finansijskih aranžmana
 • Informisanje i komunikacija sa svim ciljnim grupama
 • Komunikacija i realizacija poslovnih aranžmana sa sponzorima
 • Total design, priprema i štampa različitih vrsta materijala
 • Web menadžment
 • Osmišljavanje, izbor i realizacija prostorne infrastrukture
 • Izbor i realizacija tehnološke i audio-vizuelne infrastrukture i AV/TV produkcije
 • Komunikacija, priprema dolaska, transport i smeštaj gostiju
 • Organizacija ukupnih marketing i PR aktivnosti

KONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI

 • Sekretarijat kongresa, registracija učesnika, on – site menadžment
 • Protokol dogadjaja i svečanog otvaranja
 • Priprema i ralizacija sponzorske izložbe i ostalih vidova prezentacije
 • Usluge prevođenja
 • Kompletan catering projekta
 • Kulturno-umetnički program
 • Socijalni program za prateće osobe 

POSTKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI

 • Završna korespodencija sa svim učesnicima kongresa
 • Postprojektne aktivnosti
About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs