Kongresi: Aria

Kreiranje strategije

 • Želimo da zajedno sa Vama kreiramo STRATEGIJU svakog budućeg projekta, zato što verujemo da u ovom poslu nema gotovih rešenja.
 • KOMUNIKACIJA između Vas i nas je prva stepenica budućeg uspeha, uspeha za sve.
 • Vaše ŽELJE, POTREBE Vaših klijenata i naše ISKUSTVO podjednako su važni elementi uspeha.

Aria klijent

POTREBE KLIJENTA

 • Vaša želja da projekat koji realizujete ispuni svrhu potpuno je prirodna.
 • Vaši klijenti, kolege, gosti, partneri i svi drugi zainteresovani treba da budu zadovoljni.
 • Ciljevi koje imaju u odnosu na projekat koji pripremate treba da budu u potpunosti ispunjeni, čak i prevaziđeni.
 • Javnost treba da prati projekte koje realizujete i kroz medije saznaje činjenice od značaja za najširu populaciju.
 • Partneri koji sarađuju na realizaciji projekta kao i oni koji Vas redovno prate u Vašoj poslovnoj aktivnosti treba da budu u situaciji da kroz Vaš, realizuju i svoje ciljeve i time značajno doprinesu kvalitetu projekta.
 • Rezultat svake Vaše inicijative treba da bude korak napred u oblasti kojom se bavite.
 • Ne manje važno, svi učesnici Vaših projekata treba da se osećaju dobro i da budu u odgovarajućoj meri uključeni u njihovu realizaciju. Oni su Vaši najbolji promoteri.
 • Takvi, Vaši projekti predstavljaju dobitak za sve i garant uspešnog razvoja.

Zbog toga je svaki projekat novi izazov.

Za Vas. Ali i za nas.

Aria koncept

TIMSKI RAD

 • TIMOVI koje okuplja ARIA do sada su, u periodu od 9 godina, organizovali ili učestvovali u realizaciji preko 70 različitih KONFERENCIJSKIH MANIFESTACIJA u oblasti ZDRAVSTVA.
 • Međunarodni i nacionalni kongresi i seminari
 • Stručni simpozijumi
 • Stručni simpozijumi sa hirurgijom uživo – AUDIO-VIDEO linkovi
 • Predavanja po pozivu stranih i domaćih predavača
 • Radionice – WORKSHOP – sa hirurgijom uživo ili radom sa eksperimentalnim životinjama
 • Teorijski i praktični kursevi sa radom na trenažeru
 • Kompanijske prezentacije
 • Organizacija i vođenje strukovnih Udruženja
 • Produkcija i realizacija promotivnih prezentacija, spotova i filmova

KOMUNIKACIJA

Smatrali smo da EFIKASNA KOMUNIKACIONA MREŽA svih zainteresovanih predstavalja ključan potencijal za kvalitetno i trajno sprovođenje ovakvih stručno-edukacionih aktivnosti. Zato smo u saradnji sa liderima struke razvili sledeće modele.

 • Komunikacija sa bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama
 • Komunikacija sa lekarima i ostalim medicinskim osobljem
 • Komunikacija sa upravljačkim timovima zdravstvenih ustanova
 • Komunikacija sa međunarodnim strukovnim udruženjima uz povezivanje sa domaćom stručnom javnošću
 • Komunikacija sa međunarodnim akademskim i trening centrima uz povezivanje sa domaćom stručnom javnošću
 • Komunikacija sa kompanijama medicinske i farmaceutske industrije
 • Komunikacija sa medijima

INFRASTRUKTURA I LOGISTIKA

Od početka smo verovali da su INFRASTRUKTURA i LOGISTIKA neupadljivi a izuzetno važni elementi uspeha svakog projekta.

 • Članovi našeg tima danas su direktori kancelarije, asistenti za komunikaciju, specijalisti za dizajn i štampu, kompjuterske medije, audio-vizuelne komunikacije, fotografiju, TV i filmsku produkciju
 • Trajnu i kvalitetnu saradnju ostvarujemo i sa istaknutim umetnicima i umetničkim udruženjima, turističkim agencijama i kvalitetnim organizacijama u oblasti ugostiteljstva i hotelijerstva.

O nama

Osnivači i partneri ARIA Conference & Events se poslom organizacije kongresa, drugih konferencijskih manifestacija i projekata uspešno i u kontinuitetu bave 17 godina, od 1996.

ARIA Conference & Events je osnovana 2003 godine, na osnovu iskustava našeg tima u vođenju Jugoslovenskog Udruženja za endoskopsku hirurgiju – JUEH, osnovanog 1996.

ARIA Conference & Events je nastala kao rezultat potrebe integrisanja različitih aktivnosti u ovom domenu i jasno iskazane potrebe tržišta da se organizaciji konferencijskih manifestacija i drugih projektnih aktivnosti (Conference & Event management) pristupi integralno, koristeći različita, a povezana, znanja i da se, sa druge strane, svaki pojedinačni projekat realizuje na specifičan način, prilagođen ciljevima organizatora i potrebama učesnika.

Timovi koje okuplja ARIA do sada su, u periodu od 17 godina, organizovali, koordinirali ili realizovali više od 200 različitih konferencijskih manifestacija, međunarodnih i nacionalnih kongresa i simpozijuma i specijalizovanih radionica sa praktičnom obukom. Na svakom od pomenutih događaja je učestvovalo od 20 do 2000 učesnika (ukupno preko 30.000), ukupno preko 300 inostranih gostiju,  kao i više od 250 farmaceutskih i biomedicinskih kompanija.

U proteklom periodu izgradili smo čvrste veze sa lekarima i ostalim zdravstvenim profesionalcima koji su organizatori ili učesnici događaja čiju realizaciju koordiniramo, celokupnom mrežom zdravstvenih ustanova, velikim brojem stručnih udruženja i medicinskom i farmaceutskom industrijom. 

ARIATEAM

Tipske aktivnosti

pdf PDF 214.92 Kb

Tipske aktivnosti koje realizujemo u okviru organizacije i koordinacije projekta, u dogovoru sa stručnim organizatorom i u skladu sa potrebama konkretnog događaja, koristeći usluge široke mreže naših poslovnih partnera su

PREDKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI

 • Osmišljavanje strategije
 • Formiranje budžeta i realizacija finansijskih aranžmana
 • Informisanje i komunikacija sa svim ciljnim grupama
 • Komunikacija i realizacija poslovnih aranžmana sa sponzorima
 • Total design, priprema i štampa različitih vrsta materijala
 • Web menadžment
 • Osmišljavanje, izbor i realizacija prostorne infrastrukture
 • Izbor i realizacija tehnološke i audio-vizuelne infrastrukture i AV/TV produkcije
 • Komunikacija, priprema dolaska, transport i smeštaj gostiju
 • Organizacija ukupnih marketing i PR aktivnosti

KONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI

 • Sekretarijat kongresa, registracija učesnika, on – site menadžment
 • Protokol dogadjaja i svečanog otvaranja
 • Priprema i ralizacija sponzorske izložbe i ostalih vidova prezentacije
 • Usluge prevođenja
 • Kompletan catering projekta
 • Kulturno-umetnički program
 • Socijalni program za prateće osobe 

POSTKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI

 • Završna korespodencija sa svim učesnicima kongresa
 • Postprojektne aktivnosti

ARIA

ARIA

 • Do sada smo uspevali da budemo MOST između ljudi, znanja, ideja, tehnologija …
 • Imali smo sreću da radimo sa LJUDIMA koji su vredni, otvoreni, hrabri …
 • Stekli različita, fleksibilna i kompatibilna ZNANJA
 • IDEJE kreirali partnerski, sa jasnim ciljem, bez dogme …
 • Stvorenje i primenjene METODOLOGIJE koristili zrelo, sa merom i prema potrebi projekata…
About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs