4. Simpozijum regenerativne medicine

4. Simpozijum regenerativne medicine

“Primena matičnih ćelija u svakodnevnoj kliničkoj praksi”

Udruženje za regenerativnu ortopediju Srbije

 

14.-16. septembar
Hotel Hyatt Beograd

 

Simpozijum ima za cilj da prikaže nove mogućnosti lečenja autolognim komponentama, pogotovo u polju lečenja matičnim ćelijama, derivatima krvi, faktorima rasta, mogućnost primene koštanih substituenata u svakodnevnoj praksi kao i da se prikazu tehnike i procedure koje omogućavaju njihovo sprovodjenje. Simpozijum je namenjen medicinskim granama koji se bave lečenjem u ortopediji i traumatologiji, neurohirurgiji, dečijoj hirurgiji, spinalnoj hirurgiji, fizijatrima, reumatolozima, lekarima sportske medicine, plastične i rekonstruktivne hirurgije, pedijatrima, ginekolozima, kardiolozima, endokrinolozima, lekarima opšte medicine kao i lekarima koji se bave naučno- istraživačkim radom imunolozima, molekularnim biolozima, genetičarima…

 

Vodeći eksperti iz oblasti regenerativne ortopedije učestvuju na Simpozijumu i drže predavanja. Tokom tema koje su zastupljene prikazaćemo mogućnosti uzorkovanja, pripreme i aplikacije matičnih ćelija u oblasti orotpedije mogućnosti uzorkovanja, primene i protokola lečenja derivatima krvi prevashodno plazme obogaćene trombocitima, mogućnost rekonstrukcija koštanog i hrskavičavog tkiva u svakodnevnoj kliničkog praksi, ali i dostignuća u primeni matičih ćelija kod neurodegenerativnih oboljenja.

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs