“Savremeni trendovi u lečenju i rehabilitaciji nagluvosti i gluvoće“ povodom Svetskog dana brige o sluhu i povodom proslave 50. godina Centra za audiološku rehabilitaciju Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra Srbije

“Savremeni trendovi u lečenju i rehabilitaciji nagluvosti i gluvoće“ povodom Svetskog dana brige o sluhu i povodom proslave 50. godina Centra za audiološku rehabilitaciju Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra Srbije

Udruženje otorinolaringologa Srbije

10.-11. mart 2017.
Hotel Crowne Plaza, Beograd

 

Kongres obuhvata širu populaciju lekara različite specijalnosti, od ORL specijalista i neonatologa do medicinskih sestara koje rade u kliničkim centrima i opštim bolnicama. Očekujemo preko 300 učesnika iz zemlje i regiona. Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog Savet Republike Srbije.

 

Glavne teme Kongresa su:

  • Neonatalni skrining
  • Organizacija nacionalnog programa (Srbija, Grčka, SAD)- okrugli sto
  • Kohlearni implantat (rezultati, komplikacije, troškovi i koristi od kohlearnih implantata)
  • Tretman sprovodnog oštećenja sluha
  • Rehabilitacija dece sa problemom sluha
About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs