5. Simpozijum regenerativne medicine

5. Simpozijum regenerativne medicine

Datum održavanja: 29. novembar – 01. decembar 2018. godine
Mesto održavanja: Hotel Hilton, Beograd

 

Simpozijum organizuje Udruženja za regenerativnu ortopediju ORTO-CELL.

Regenerativna medicina je nova oblast, zasnovana na dokazima i multidisciplinarnom pristupu, koja koristi autologne komponente krvi, ćelije i tkiva u cilju stimulacije fizioloskih procesa i podsticanja regeneracije i/ili reparacije „ciljanog tkiva“. Misija ORTO-CELL udruženja je da se regenerativna medicina uvede u svakodnevnu kliničku praksu, da se osnove regenerativne medicine i ortopedije približe svim zdravstvenim radnicima, poštujući etičke principe i dobru kliničku praksu.
Simpozijum ima za cilj da prikaže nove mogućnosti lečenja autolognim komponentama, pogotovo u polju lečenja matičnim ćelijama, derivatima krvi, faktorima rasta, mogućnost primene koštanih substituenata u svakodnevnoj praksi kao i da se prikazu tehnike i procedure koje omogućavaju njihovo sprovodjenje. Simpozijum je namenjen medicinskim granama koji se bave lečenjem u ortopediji i traumatologiji, neurohirurgiji, dečijoj hirurgiji, spinalnoj hirurgiji, fizijatrima, reumatolozima, lekarima sportske medicine, plastične i rekonstruktivne hirurgije, pedijatrima, ginekolozima, kardiolozima, endokrinolozima, lekarima opšte medicine kao i lekarima koji se bave naučno- istraživačkim radom imunolozima, molekularnim biolozima, genetičarima…

 

PRILOZI:

 

Registracioni formular
Program
www.ortocell2018.org

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs